Chcesz kupić lub sprzedać nieruchomość?
zadzwoń do nas: 502 778 235

Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy pośrednictwa

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).
 • Oświadczenie sprzedającego, czy jest urządzona księga wieczysta.
 • Fakultatywnie - plan mieszkania (może być odręczny).
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna).
 • odpis lub badanie KW jeżeli jest,
 • aktualne zaświadczenie z KSM o przysługującym prawie do lokalu
 • informacja od zarządcy o stanie rozliczeń finansowych (mogą być duże zaległości, albo planowany poważny remont kamienicy)
 • informacja o kosztach – miesięcznych opłatach do zarządcy
 • informacja o stanie meldunków

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW, lub inne dopuszczalne formy KW (wydruk, forma elektroniczna, zdjęcie itp.).
 • Akt notarialny lub inna podstawa nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa w formie aktu notarialnego między właścicielem a osobą sprzedającą ustanawiająca odrębną własność lokalu, inna).
 • W przypadku braku aktu notarialnego – numer księgi wieczystej całej nieruchomości (działki i części wspólnych budynku).
 • Fakultatywnie - plan lokalu (może być odręczny).
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w przypadku nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna).
 • informacja od zarządcy o stanie rozliczeń finansowych (mogą być duże zaległości nie ujawnione w KW, albo planowany poważny remont kamienicy)
 • informacja o kosztach – miesięcznych opłatach do zarządcy
 • informacja o stanie meldunków

W przypadku gdy właścicielem jest spółka z o.o.:

 • odpis z KRS,
 • uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości.

Działka

 • Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW, lub inne dopuszczalne formy KW (wydruk, forma elektroniczna, zdjęcie itp.).
 • Podstawa nabycia (umowa sprzedaży, postanowienie sadu o nabyciu spadku, umowa darowizny, inna).
 • W przypadku użytkowania wieczystego – umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste.
 • Mapa zasadnicza działki oraz wypis z ewidencji gruntów.
 • Zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub aktualna decyzja o warunkach zabudowy lub aktualne pozwolenie na budowę.

W przypadku rozpoczętej budowy dodatkowo potrzebne będą:

 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • projekt budynku,
 • wszelkie odbiory, rachunki, gwarancje itp.
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna).

Budynek

 • Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW, lub inne dopuszczalne formy KW (wydruk, forma elektroniczna, zdjęcie itp.).
 • Podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, inna).
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
 • Fakultatywnie - rzuty pomieszczeń (mogą być odręczne).
 • Mapa zasadnicza działki
 • Zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • zgłoszenie do użytkowania lub pozwolenie
 • informacja o stanie meldunków

W przypadku budynku w budowie dodatkowo potrzebne będą:

 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • projekt budynku.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna).

Obiekt użytkowy

 • Odpis z księgi wieczystej lub notatka z KW, lub inne dopuszczalne formy KW (wydruk, forma elektroniczna, zdjęcie itp.).
 • Podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, inna).
 • Fakultatywnie - rzuty pomieszczeń (mogą być odręczne).
 • Wyrys oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków.
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna).
 • Mapa zasadnicza działki
 • Zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • zgłoszenie do użytkowania lub pozwolenie

W przypadku gdy właścicielem jest spółka z o.o.:

 • odpis z KRS (do wglądu),
 • uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości.

W przypadku budynku w budowie dodatkowo potrzebne będą informacje dotyczące:

 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • projekt budynku.

Newsletter

Chcesz otrzymywać najlepsze oferty nieruchomości codziennie na maila. Zapisz się do naszego Newslettera